Giỏ hàng
Delivery of savings

Our servicesDate: 06-07-2018 by: Công ty Cổ Phần Vsun Việt Nam

Delivery of savings

Là dịch vụ chuyển phát tiết kiệm chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ thời gian chuyển phát tính theo ngày (Phù hợp với những hàng hóa không cần quá nhanh).

1. Tại sao nên chọn dịch vụ chuyển phát tiết kiệm của Vsun Logistics?

2. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Vsun Logistics cung cấp dịch vụ trên 63 tỉnh thành trong cả nước

3. Dịch vụ cộng thêm

4. Bảng giá